Posts Tagged ‘gogole’

تصویر ماهواره‌ای شهر اردبیل

ژوئیه 11, 2009

از اولش هم عکس ماهواره‌ای شهر اردبیل در نقشه گوگل تار بو قدیمی بود. امروز دیدم با یک تصویر نسبتا بهتر جایگزین شده. هنوز تا به شفافبت نقشه تهران برسد خیلی مونده البته.
Link Ardabil, IRAN